Gasplmayr Logo

Rundstab

Menge

Preis

Bezeichnung

€ 0,50
Rundstab 3mm (dm 3 mm)
€ 0,54
Rundstab 4mm (dm 4 mm)
€ 0,76
Rundstab 6mm (dm 6 mm)
€ 1,00
Rundstab 8mm (dm 8 mm)
€ 1,40
Rundstab 10mm (dm 10 mm)
€ 1,60
Rundstab 12mm (dm 12 mm)
€ 2,20
Rundstab 14mm (dm 14 mm)
€ 2,40
Rundstab 16mm (dm 16 mm)
€ 3,00
Rundstab 18mm (dm 18 mm)
€ 3,60
Rundstab 20mm (dm 20 mm)
€ 5,80
Rundstab 25mm (dm 25 mm)
€ 7,40
Rundstab 30mm (dm 30 mm)

Das könnte sie auch interessieren